04 mai 2007

F

Ferecat în gânduri, departe, în suflet,
Frustrat de a vieţii grandoare imberbă,
Fecund arunc lumii, din slovă, un urlet,
Funebru acord printre frunze de jerbă.

Fanfaroni epatanţi printre false valori,
Femeiuşti de duzină împănate strident
Fascinează în grupuri de albe palori
Fremătând de dorinţa strigată ardent.

Filantropice gesturi aruncate-n emfază,
Fabuloase donaţii - de iertare dorite
Fug spre bordeie, la ceas de amiază,
Fictive-mpăcări de prin conturi zărite.

Frustrat de a vieţii grandoare de jerbă,
Fecund arunc lumii, din slovă, un suflet,
Funebru acord într-o lume imberbă
Ferecat printre gânduri se zbate un urlet...

Niciun comentariu: